Spedbarnsplager

Kolikk er en tilstand som viser seg ved at barnet gråter utrøstelig hver dag i en lengre periode. 10-15 % av alle barn får kolikk. Kolikk kommer som regel i løpet av de første 2-4 uker etter fødsel, og symptomene varer sjelden lenger enn tre måneders alder.

Tegn på kolikk

 • periodevis, uforklarlig, intens skriking hos et ellers friskt barn
 • beina trekkes ofte opp mot magen
 • hode og overkropp bøyes ofte bakover
 • urolige arm- og benbevegelser
 • barnet er oftest helt utrøstelig

Når kiropraktoren velger å behandle et kolikkbarn, vil det alltid i forkant ligge til grunn en grundig undersøkelse av barnet og en dyptgående samtale med en eller begge foreldrene. Selve behandlingen er meget skånsom, og prinsippet er det samme som ved behandling av voksne, nemlig å få muskulatur og ledd til å bevege seg normalt.

Behandlingen er ikke forbundet med ubehag eller plager for barnet.Rådgivning er en vesentlig del av behandlingen. Amming, kost, morsmelktillegg, søvnadferdsmønster, hvordan bære barnet, hvordan trøste barnet er gjerne temaer som blir berørt.

Resultater

Mange barn med kolikksmerter har god effekt av kiropraktorbehandling. Dette støttes av flere forskningsrapporter fra bl a Danmark, Norge og Syd-Afrika, som viser at barn med kolikksymptomer blir betydelig bedre eller helt asymptomatisk av kiropraktorbehandling. I Norge refereres det ofte til en undersøkelse hos en kiropraktor i Bergen hvor den manuelle delen av behandlingen hadde like stor effekt (3 av 4 ble bra) som en kognitiv intervensjon d.v.s. råd og veiledning.

Vanlige plager for spedbarn hvor kiropraktoren kan hjelpe inkluderer

 • kolikk, kolikkliknende symptomer eller generell urolighet
 • asymmetrier/”skjeve hoder”
 • problemer med nakkerotasjon eller favorisering av hodeposisjon
 • ammeproblemer/sugevansker
 • søvnproblemer
 • motoriske problemer
 • problemer med å løfte hodet liggende på magen, krabbe eller gangproblemer